Iets anders zien en naar hetzelfde kijken

★★★★ Christofer Chabris & Daniel Simons – De onzichtbare gorilla (2011) Boek over het werk van Chabris en Simons op het gebied van aandacht, waarneming, geheugen en redenatie. Chabris en Simons maakten naam met één van de meest bekendste psychologische experimenten uit de geschiedenis (doe zelf het onzichtbare gorilla experiment). Ze tonen vooral aan dat … Lees verder Iets anders zien en naar hetzelfde kijken

Intuïtie geen zesde zintuig

★★★★ Malcolm Gladwell – Intuitie (2005) Malcolm Gladwell beargumenteert in dit boek dat intuïtie niet een zesde zintuig is dat louter gebaseerd is op voorgevoelens. Gladwell haakt in op het onderscheid tussen bewuste en onderbewuste denkprocessen. Intuïtie is het gevoel dat je krijgt als gevolg van razendsnelle onbewuste informatiebewerkingsprocessen. De uitkomst van deze processen kan … Lees verder Intuïtie geen zesde zintuig

Standaardwerk over beïnvloeding

★★★★★ Robert Cialdini – Invloed (1984) Iedereen die zich bezig houdt met het beïnvloeden van gedrag, zou dit boek gelezen moeten hebben. Cialdini onderscheidt zes mechanismen die een rol spelen bij het beïnvloeden van mensen. Te weten wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, sympathie, autoriteit en schaarste. De invloed van deze mechanismen onderbouwt hij aan de hand … Lees verder Standaardwerk over beïnvloeding

Voorspelbaar irrationeel

  Dan Ariely – Predictably irrational (2009)   Het gedrag van mensen is niet het resultaat van rationele overwegingen. Het is eerder andersom, dat mensen een rationele verklaring geven voor hun gedrag. Niet dat het gedrag onlogisch, willekeurig en onvoorspelbaar is, want het gedrag volgt wel uit allerlei onbewuste (niet-rationele) denkprocessen. Ariely gaat in op … Lees verder Voorspelbaar irrationeel

De werkelijkheid is altijd anders dan je denkt

★★★★ David McRaney – You are not so smart (2011) Aan de hand van een vijftigtal fraaie voorbeelden toont McRaney, dat de werkelijkheid er anders uitziet dan wij ervaren. In veel gevallen onderbouwt McRaney de theorieën met verwijzingen naar empirische onderzoeken, maar in enkele gevallen blijven die achterwege. Het is wellicht wat te kort en … Lees verder De werkelijkheid is altijd anders dan je denkt